Kardus - Karton - Box Polos - 39x26x24.5

Rp 6.000